02 oktober, 2006

Aasentunet relansert!Eg gjer ein ny freistnad i "skriv-om-deg-sjølv-på-verdsveven"-verda! Friskt mot vil ikkje automatisk føre med seg noko som liknar suksess, men der det er slåp er det håp, så no skal den o store "glåp" mellom førre innlegg og dette ikkje oppattakast. Fylg med, flyg med! 

 

-->