08 januar, 2006

Nære band

Eg fekk luven til å freiste lukka med litt poesi då eg tok dette biletet. Tykte det vart fint og gav inspirasjon. To korte dikt fylgjer.

Nære band

Band knytte.

Relasjonar bygde.
Nære.

Gode.
Vennskap.


Ljoset
Ljos.

Tryggleik.
Varme.
Ein felles ljosvoktar,
som gir liv-
til deg og dine greiner.
Ærast den som ærast bør. Amen!

 

-->