11 januar, 2006

KRIK-trening numero uno

Då er det historie. Mi fyrste trening med ansvar i Student-KRIK Bergen. Å det gjekk fint, trass litt komplikasjonar i skranken på veg inn. (Tok 20 min før eg slapp inn!)

Andakta også gjekk ganske bra trur eg. Fekk positiv tilbakemelding iallefall, men det ville eg kanskje fått uansett korleis det gjekk,hehe..
Snakka iallefall om det å vere trygg på det ein står for, og tore å invitere med seg folk på KRIK. Utfordra alle til å tenke på ein konkret venn, som dei gjerne måtte utfordre og vie litt ekstra tid. Håpar det kan bere frukter!

"Lat ingen sjå ned på deg fordi du er ung, men ver eit førebilete for dei truande i ord og gjerning, i kjærleik, truskap og reinleik". (1. Tim 4,12)

"For Gud gav oss ikkje ei ånd som gjer motlaus; vi fekk Anden som gjev kraft, kjærleik og visdom. Du skal ikkje skamma deg over vitnemålet om vår Herre". (2. Tim 1,7)

 

-->