17 januar, 2006

jokerpoker.tk


I lengre tid har eg arbeidd med å få jokerpoker.tk på beina att, men rikeleg med motvilje frå verdsveven har stogga meg. No har eg fått trua på at blogger.com kan levere for frendane med base i nordvest. Difor skal eg gjere ein freistnad på å etablere jokerpoker.blogspot.com
Det vert spanande å fylgje med i utviklinga!

 

-->