18 februar, 2007

Pant


Denne helga har vore pant, rett og slett. Med tanke på ski sjølvsagt. Difor seier eg det. Sidan det stort sett er det som står i hovudet mitt for tida. Ski altså. Og pant. Pant seier du? Ja, pant. FOrdi eg må pante relativt mykje tid til oppgåveskriving. Pedagogikt kallar dei det. No forstår eg endeleg kvifor folk seier at dei kjenner på gikta. Det er pedagogikta det er snakk om!

Men frå spøk til revolvar, så har eg hatt ei bra helg trass panten! Eg har fått servert nydeleg middag to gongar, med påfylgjande speling i beste grimstingånd, og eg har sett film og vore på KRIK-messe. Har til og med lagt inn innlegg på bloggen med tittelen pant! Sært i seg sjølv... Tyder på lite motivasjon til anna meir vetugt arbeid... Roleg helg følest det som, men det har visst skjedd litt likevel. Eg har gitt kroppen den truleg naudsynte kvila den gav beskjed om at den trong, utan å verte heilt frisk på flekken slik eg skulle ynskje... Menmen - til fredag er eg nok frisk som ein fisk, klar for Strandafjellet, heimeliv og fagre Sunnmøre sin gode påverknad på alle vis!

 

-->