07 desember, 2005

Ny mellombels nettstad

Hei kjære frendar! Velkomen skal dykk vera!
Som dykk kanskje har observert, har det vore etter måten lite liv på nettstaden min i det siste. Grunna ynskje om å utbetra nettstaden utan å kalre å setje av tid til det, har eg ikkje fått gjort det enno. Men det er av nyårsforsetta mine, så vonleg kjem eg sterkt på bana på nyåret!

Slik! Då har eg fått brukt litt meir tid på å ikkje førebu meg til eksamen ved å opprette denne skrftstaden her, såkalla "blog" på folkemunne. I dagane framover vil det vonleg for omverda kome ein del mindre seriøse innlegg om hist og pist. Lær. Lytt. Læs. - Med fræs!

 

-->